Play
Pause

TERAPEVTSKI CENTER ISKRENI

O nas

Janja Grilc

Dipl. pedagoginja in prof. teologije, specialistka zakonske in družinske terapije relacijske smeri, magistra znanosti, certificiran Brainspotting praktik, vodja Terapevtskega centra Iskreni
Področja delovanja:
 • individualna, partnerska in družinska psihoterapija
 • psihoterapija z otroki in mladostniki
 • vzgojna svetovanja, psihoedukacija in vodenje delavnic za starše otrok vseh starosti (navezovalno vedenje, sočutno starševstvo, vzgojni izzivi v obdobju zgodnjega in srednjega otroštva ter najstništva, osveščanje in prepoznavanje temeljnih dinamik v odnosih z otroki, vzajemna regulacija afektov, spolna zloraba otrok, posttravmatska stresna motnja, …)
 • vodenje skupin za mamice z dojenčki
 • vodenje skupin za najstniška dekleta
 • vodenje delavnic /seminarja sočutno starševstvo
 • delo na področju spolnih, fizičnih, čustvenih in duhovnih zlorab
 • delo na področju visoko konfliktnih razvez
 • delo na področju globinske predelave travm (Brainspotting)
 • pisanje člankov za portal iskreni.net
 • vodenje intervizijskih srečanj

Je članica Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije in zavezana etičnemu kodeksu ZDT; spremljana je s supervizijskim vodstvom.

Urška Petak

Diplomantka Psihosocialne pomoči, magistra Psihosocialnega svetovanja
Področja delovanja:
 • individualno, partnersko, skupinsko psihosocialno svetovanje
 • žalovanje otrok in mladostnikov ter odraslih
 • podpora družinam v procesu žalovanja
 • oteženo žalovanje
 • vodenje intervizijskih in supervizijskih srečanj
 • podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami
 • vodenje skupin za žalovanje
 • vodenje skupin za starše otrok s posebnimi potrebami
 • podpora staršem otrok z značilnostmi avtistične motnje
 • izobraževanja za strokovne delavce o žalovanju otrok in mladostnikov

Je avtorica knjige Tvoja pot, Sopotnik skozi izkušnjo žalovanja.

Zavezuje jo kodeks etike Psihosocialnih svetovalcev Slovenije, kodeks etike Slovenske krovne zveze za psihoterapijo.

Nada Zupančič

Specialistka zakonske in družinske terapije relacijske smeri, certificiran Imago facilitator, v kratkem certificiran Imago terapevt, karierna svetovalka – certificiran MUKS program
Področja delovanja:
 • individualna, partnerska in družinska psihoterapija
 • individualna svetovanja ženskam (zdrav odnos do sebe, postavljanje mej –  uravnoteženo družina/služba, odnosi v družini, konfliktni odnosi na delovnem mestu, preobremenjenost, iskanje osebnega poslanstva, soočenje s preobremenjenostjo in vzroki zanjo)
 • individualna svetovanja mladostnikom (problematika učenja, odločanja, motivacije, osamosvajanja od staršev, osamosvajanja na čustvenem področju)
 • vzgojna svetovanja, podpora staršem pri vzgojnih izzivih (postavljanje mej, dnevnih opravil, družinskih sestankov, spoštljiva komunikacija, ohranjanja odnosa)
 • vodenje mentorskih skupin za mame najstnikov
 • vodenje delavnic kariernega odločanja mladih
 • vodenje delavnic motiviranje za učenje


Je članica Slovenskega društva za imago terapijo, spremljana je s supervizijskim vodstvom.

Mag. Janja Grilc

Po osnovni izobrazbi sem univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica teologije. Že od mladosti naprej me privlačijo globine odnosov z ljudmi kot tudi odnos s presežnim. Najbolj uživam v gozdu, kjer me zelena tišina in ptičji ščebet vabita, da prisluhnem sebi, užijem vsak dih in se povežem s celotnim stvarstvom.

Že v času študija sem sodelovala in si nabirala izkušnje v mnogih nevladnih organizacijah in društvih; na področju dela z osebami s posebnimi potrebami v društvu za cerebralno paralizo Sonček, na področju dela z odvisniki v Zavodu Pelikan Karitas, pri neformalnem izobraževanju Nefiks v Društvu Mladinski Ceh, pomagala sem otrokom pri učnih težavah.     

Po študiju pedagogike in teologije sem se odločila ostati doma zaradi skrbi za družino, da bi kot mama lahko v polnosti uživala svoje poslanstvo in spoznavala otroke v vsej njihovi skrivnostnosti. Vendar me moj raziskovalni duh ni dolgo pustil v mirovanju, zato sem potem še specializirala iz zakonske in družinske terapije relacijske smeri.

Poglobljeno delo s posamezniki, pari in družinami, ki so v različnih stiskah, pred različnimi izzivi ter na poti iskanja, izvajam kot strokovna sodelavka Zavoda Iskreni in vodja Terapevtskega centra Iskreni.

Izkušnje odnosov z lastnimi otroki so me motivirale k temeljitejšem raziskovanju navezovalnega vedenja v zgodnjem otroštvu ter vzajemnemu doživljanju čutenj in stisk. Ker zgodnji odnosi vplivajo na vse naše nadaljnje odnose z drugimi, svoj čas posvečam ozaveščanju in prepoznavanju temeljnih dinamik v naših odnosih. To uresničujem tudi z vodenjem skupin za mamice z dojenčki, sodelujem pri skupini za očete ter pri seminarju Sočutno starševstvo. Starševstvo je ena največjih radosti in možnosti za osebnostno rast, a na žalost tudi vir premnogih stisk in konfliktov. Zato staršem želim podati roko, ko odkrivajo svoje očetovstvo in materinstvo, da bi zaživeli čim bolj sproščen, sočuten in povezovalen odnos z otroki. 

Zelo me privlači človek kot celostno bitje, še zlasti njegovo telo s svojo zgodbo. Preko izobraževanja iz Teologije telesa in vodenja delavnic za zakonce ter mladostnike sem dobila potrditev, da je naše telo najbolj sveta posoda, ki pa se lahko v zlorabljajočih odnosih razbije na koščke. Vsakršna zloraba pusti na telesu neizbrisen pečat, zato pomagam žrtvam spolnih, fizičnih, čustvenih in duhovnih zlorab, da ponovno odkrijejo svetost v sebi in vse hudo preobrazijo sebi v prid. Klientom v prispodobi povem, da če jih je nekdo polival z gnojnico, še ne pomeni, da so postali gnoj. Za smrad je odgovoren tisti, ki jih je polival. Njihovo telo pa je vedno bilo in bo sveto.  

Ker je preventiva izrednega pomena, se v Zavodu Iskreni trudimo preko različnih programov, delavnic in video vsebin osveščati starše o njihovi pomembnosti za zdrav razvoj otrok. Prav tako delam z mladimi in so-vodim Skupino za dekleta, da bi le-ta ozavestila lepoto svoje ženskosti. Ozaveščam in svetujem tudi preko svetovalnice in pisanja člankov za portal iskreni.net in časopis Domovina. Z drugimi zakonci in družinami, ki so vključene v skupnost Iskreni, katere sovoditeljica trenutno sem, odkrivamo lepote zakonskega in družinskega življenja in želimo izkušenjsko predati to sporočilo naprej.

Vedno znova spoznavam, da je svet psihoterapije tako širok in globok kot človek sam. In da do konca svojega življenja ne bom mogla raziskati vseh stvari, ki me zanimajo. Pomembno se mi zdi delati majhne korake, ki mi pomagajo pri osebnostni in profesionalni rasti ter mi omogočajo biti v stiku s svojo notranjostjo.

Na terapiji tudi odkrivam, da nekaterih težav enostavno ni možno premostiti le s pogovorom, zato se stalno izpopolnjujem in raziskujem možnosti integracije različnih pristopov v svoje delo. Usposabljala sem se za terapijo z otroki in mladostniki pri dr. Sari Jerebic, pri Moniki Baumann in Liani Lowenstein, za delo s spolnimi zlorabami in za delo z visoko konfliktnimi razvezami pri dr. Gordani Buljan Flander, za globinsko predelavo travm pri dr. Mariu Salvador in dr. Davidu Grand ter Moniki Baumann. 

Z možem Primožem imava pet otrok, ki so moji največji učitelji.

Mag. Urška Petak

Po poklicu sem psihosocialna svetovalka, doktorska kandidatka s področja psihosocialnega svetovanja, edukantka psihoterapije. Delujem na področju psihosocialnih stisk, zlasti na področju žalovanja.

Skozi lastne izkušnje ter ob strokovnih izkušnjah tenkočutno odpiram prostor posameznikom, otrokom ali mladostnikom ter parom, ki na svoji poti potrebujejo sopotnika.

Poleg formalne izobrazbe sem svoje znanje pridobivala tudi skozi različna izobraževanja:

Uvodno izobraževanje za delo z žalujočimi – SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Interno izobraževanje za delo z žalujočimi – SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Introduction to acceptance and commitment therapy  

Program čuječnosti – DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE ČUJEČNOSTI

Psihologija anksioznosti, obravnava, teorija in principi ACT – PERSONA

Zgodnje odkrivanje in preprečevanje travm – LUNINA VILA

Terapija s pomočjo igre – LUNINA VILA

Psihosocialno svetovanje za otroke in mladostnike – Specialistični študij – KVS

Integralna telesna terapija – prvi modul – ITP

Ter na različnih nivojih nudenja psihosocialne podpore: Društvo Šent, Slovensko društvo Hospic, Materinski dom Ljubljana ter ob vodenju mladinskih skupin ter delavnic za otroke.

Na moji poti  me vodita radovednost in iskrenost v odnosu do življenja. Sem žena in mama, z možem Tomažem sva starša štirim dekletom in štirim fantom. 

Poleg družine je moja velika ljubezen narava, predvsem gore, kjer najdem odmik, oddih ter  stik s seboj.