SVETOVANJA

Psihosocialno, vzgojno svetovanje

strokovna pomoč

Potrebujete svetovanje?

Vsi kdaj pa kdaj potrebujemo nasvet pri življenjskih izzivih ali odgovor na konkretno vprašanje oziroma situacijo. Ker sami ali s pomočjo bližnjih ne znamo najti primerne rešitve, nas to spravlja v obup, stisko in nemoč. Pomoč in pogovor z usposobljenim strokovnjakom prinese olajšanje, nov uvid in opolnomočenje, da se s težavami lažje soočimo.     

Pri izzivih na osebnem ali medosebnem področju vam mag. Urška Petak pomaga s psihosocialnim svetovanjem. 

Pri vzgojnih izzivih pa vam svetujejo mag. Janja Grilc, Katja Jarc in mag. Urška Petak. Nudijo vzgojno svetovanje staršem otrok in mladostnikov, ki se nanje obračajo osebno ali preko elektronske pošte. 

Svoja vprašanja jim lahko posredujete na [email protected] ali pošljete za svetovalnico na portalu iskreni.net: [email protected] (v tem primeru sta vprašanje in odgovor javno objavljena na portalu iskreni.net, anonimno brez vaših imen, storitev je za vas brezplačna).

Psihosocialno svetovanje

Kognitivno – vedenjsko svetovanje se ukvarja
z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, izboljšanjem odnosov, razvojnimi problemi, sprejemanjem odločitev, shajanjem s kriznimi situacijami, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in zunanjimi konflikti.

Vzgojno svetovanje

Kdaj pa kdaj vsi potrebujemo nasvet, da se lažje orientiramo in hodimo v pravo smer, kajne? Mogoče potrebujemo le to, da nas nekdo posluša in razume. Je z nami sočuten in predlaga kakšen »trik«, kako postopati v odnosu do otroka. Prositi za nasvet ne pomeni, da sami nismo dobri starši. Obratno – pomeni, da smo pogumni, odgovorni, si priznamo nemoč in nam je mar za otrokove potrebe ter stiske, ki jih želimo zmanjšati in odpraviti.

terapevtski center iskreni

Psihosocialno svetovanje

STROKOVNA POMOČ

Kaj je psihosocialno svetovanje?

Pri psihosocialnem svetovanju je ključno vzpostavljanje varnega zaupnega odnosa, v katerem lahko posameznik raziskuje, ozavešča in rešuje svoje težave. 

Psihosocialni svetovalec in psihoterapevt se ukvarjata z obravnavo duševnih procesov in preko pogovora želita pri klientih spodbuditi različne življenjske spremembe. Oba strokovnjaka oblikujeta in vzpostavljata varno okolje in podporni odnos s klienti. 

Med psihosocialnim svetovanjem in psihoterapijo pa obstajajo razlike v času trajanja obravnave ter obravnavi določenih vsebin. Ne dotikamo se travmatičnih izkušenj, osebnostnih motenj, težjih duševnih motenj (povzeto po MIRA).

POZITIVNE SPREMEMBE / OPOLNOMOČENJE / BOLJŠI ODNOS DO SEBE IN DRUGIH

Komu/za katere težave je psihosocialno svetovanje namenjeno?

Kognitivno – vedenjsko svetovanje se ukvarja z naslavljanjem in reševanjem specifičnih problemov, izboljšanjem odnosov, razvojnimi problemi, sprejemanjem odločitev, shajanjem s kriznimi situacijami, spodbujanjem in razvojem samozavedanja, delom s čustvi, mislimi in zaznavami, notranjimi in zunanjimi konflikti. 

Je  metoda za lajšanje in odpravljanje raznovrstnih težav:

 • različne vrste odvisnosti
 • težave z jezo
 • kronična utrujenost
 • anksiozne in depresivne motnje
 • motenje hranjenja 
 • panične motnje
 • premagovanje strahu, fobij in drugih čustvenih težav
 • težave v medosebnih odnosih
 • težave z nizko samopodobo
 • podpora družinam z otrokom s posebnimi potrebami
 • stres in izgorelost
 • vzgoja otrok, skrb za ostarele starše
 • informiranje o dostopnosti drugih oblik pomoči (EAC, 2013).

Kdo izvaja psihosocialno svetovanje?

Psihosocialno svetovanje v zavodu Iskreni izvaja mag. Urška Petak.

 

V primeru finančne stiske pišite na [email protected]
in vam bomo po svojih močeh pomagali s sredstvi iz Podpornega sklada.

terapevtski center iskreni

 Vzgojno svetovanje

STROKOVNA POMOČ

Kaj je vzgojno svetovanje?

Svetovanje za razliko od psihoterapije, ki je dolgotrajen proces zdravljenja, nudi kratkotrajno pomoč naslovljeno na specifičen vzgojni izziv, povezan z določenim razvojnim obdobjem otroka ali zunanjimi dejavniki, ki nastanejo v/izven družine. Lahko težava nastane na strani starša, na strani otroka ali v odnosu med njima. Starši namreč na poti skrbi in vzgoje za otroka mnogokrat naletimo na ovire, ki jih sami ne zmoremo ali ne znamo odstraniti. Bi jih pa zelo radi, saj imamo otroke radi in tudi sami bi se radi v vlogi starša počutili suvereno in sproščeno.

Kako poteka vzgojno svetovanje?

mother cheering up stressed daughter on family therapy session by female counselor in office

Starši pridejo po nasvet za konkreten primer: močenje postelje, separacijska tesnoba, grizenje nohtov, maltretiranje otroka s strani vrstnikov itd.

 • starši opišejo težave in zastavijo vprašanje,
 • svetovalec naslovi morebitne vzroke težav
 • poda primerne rešitve problema,
 • opolnomoči starša, da pristopata umirjeno, enotno, zavzeto, si porazdelita odgovornosti in se podpirata pri odzivih in komunikaciji z otrokom.

V primeru hujših in dolgotrajnejših stisk se svetuje psihoterapijo za otroka in/ali starša.   

Kdaj pa kdaj vsi potrebujemo nasvet, da se lažje orientiramo in hodimo v pravo smer, kajne? Mogoče potrebujemo le to, da nas nekdo posluša in razume. Je z nami sočuten in predlaga kakšen »trik«, kako postopati v odnosu do otroka. Prositi za nasvet ne pomeni, da sami nismo dobri starši. Obratno – pomeni, da smo pogumni, odgovorni, si priznamo nemoč in nam je mar za otrokove potrebe ter stiske, ki jih želimo zmanjšati in odpraviti. 

STROKOVNA POMOČ

Katere so najpogostejše težave, s katerimi se srečujemo pri vzgojnem svetovanju:

 • večje spremembe v otrokovem razpoloženju / vedenju / občutenju,
 •  psihosomatski simptomi (boli trebuh, glava, noče v šolo),
 • travmatski dogodek,
 • laži / kraja,
 • separacijska tesnoba / strahovi,
 • grizenje nohtov / regresijsko vedenje,
 • zaprtost vase / čustvena stiska / slabše socialne spretnosti,
 • perfekcionizem,
 • odnosi s sorojenci / ljubosumje / nov družinski član,
 • neodgovornost glede domačih opravil / slabe učne navade / težave pri organizaciji,
 • pornografija / prezgodnja spolnost,
 • težave povezane s šolo / zavrnitev vrstnikov / osamljenost,
 • medvrstniško nasilje / agresija / izločenost iz skupine,
 • nizka samopodoba,
 • samopoškodbe /prenajedanje / zavračanje hrane,
 • spolna zloraba,
 • umik za ekrane / prekomerna uporaba tehnologije,
 • ločitev / selitev / izguba.

Ko postanemo starši, se nam odpre čisto nov svet. Dojenček s svojo navzočnostjo prebuja občutke radosti, nežnosti in neskončne ljubezni.

Obenem starši lahko začutijo nemoč, utrujenost in stres ob burnih nočeh, joku, fizičnih naporih ali težavah z zdravjem. Ko otrok odrašča, nastopijo novi izzivi v procesu osamosvajanja. Pojavi se trma, čustveni izbruhi, ljubosumje na mlajše sorojence, neodgovornost glede šole in domačih opravil. Mine nekaj let in že imamo v hiši mladostnika, ki še ni odrasel, a se rad tako vede. Kar prinese v marsikatero družino grenak priokus in nove izzive (odvisnost od družbenih omrežij, alkohola ali ostalih substanc, tesnoba v šoli in socialnih odnosih, soočanje s pornografijo in prezgodnjo spolnostjo, nasilna komunikacija v družini itd).

Nega in skrb za otroke in mladostnike prinese veliko odgovornost, ki nas na trenutke spravlja v obup, nemoč in razočaranje. Če starša nista dovolj enotna in trdna v odločitvah, nastopijo konfliktni odnosi, ki prežemajo celoten sistem in vplivajo na otrokovo vedenje in doživljanje. V takih trenutkih je pogovor ključen. Najprej med staršema. Blagodejno pa vpliva na starša, ju opolnomoči in opogumi, če lahko o situacijah, ki jim nista kos, spregovorita tudi s strokovnjakom. Da potem ponovno samozavestno prevzameta vajeti, ostaneta mirna in sočutna, ko skrbita za otroka. 

Kdo izvaja vzgojno svetovanje?

Vzgojna svetovanja izvajajo mag. Janja Grilc, Katja Jarc in mag. Urška Petak. 

 

V primeru finančne stiske pišite na [email protected]
in vam bomo po svojih močeh pomagali s sredstvi iz Podpornega sklada.

SPROŠČENI ODNOSI / MIRNO POSTAVLJANJE MEJA / SOČUTNO DO SEBE IN OTROKA
/ RAZUMEVANJE OTROKA IN RAZVOJA  

Kako do nas?

Psihoterapevtke individualno svetujejo staršem otrok in mladostnikov, ki se nanje obračajo osebno ali preko elektronske pošte. Ugotavljajo, da že sam pogled na problem z drugega zornega kota staršem prinese olajšanje, kar potem vpliva na spremembo celotnega družinskega sistema.

Svoja vprašanja jim lahko posredujete na [email protected] ali pošljete za svetovalnico na portalu iskreni.net: [email protected] (v tem primeru sta vprašanje in odgovor javno objavljena na portalu iskreni.net, anonimno brez vaših imen, storitev je za vas brezplačna).