Play
Pause

SKUPINE IN DELAVNICE

Za medsebojno podporo in pomoč
pri osebnih in medosebnih stiskah.

Skupina za žalujoče

Skupina za starše otrok z značilnostmi motnje avtističnega spektra

Skupina za najstniška dekleta

Skupina za mamice z dojenčki

Skupina za starše otrok do 10 let preko spleta

Skupina za starše mladostnikov od 11 do 18 let preko spleta